Usługi

Automatyka


Prace serwisowe:

 • utrzymanie ruchu Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej zabudowanej na obiektach technologicznych,

 • obsługa urządzeń i instalacji pomiarowych,

 • obsługa urządzeń i instalacji sterowania i automatycznej regulacji,

 • obsługa urządzeń i instalacji sygnalizacji, blokad i zabezpieczeń,

 • obsługa urządzeń i instalacji do rozliczania energii cieplnej,

Remonty:

 • remonty układów pomiarowych i automatyki urządzeń energetycznych,

 • remont, montaż i rozruch układów pomiarowych AKPiA,

 • remont, montaż i rozruch układów sterowania i automatycznej regulacji.

Laboratorium pomiarowe:

 • naprawa i sprawdzenie przyrządów pomiarowych,

 • naprawy i sprawdzenie przyrządów do pomiaru ciśnienia (manometry , manostaty przetworniki ciśnienia ),

 • naprawy i sprawdzenie przyrządów oraz osprzętu do pomiaru poziomu i przepływu ( przetworniki różnicy ciśnień, kryzy pomiarowe, zawory blokowe),

 • naprawy i sprawdzenie przyrządów do pomiaru temperatury (logometry, kompensatory, czujniki oporowe, termoelementy, termometry manometryczne, wskaźniki i rejestratory temperatury),

Modernizacje

 • projektowanie, kompletacja dostaw, montaż i uruchomienie,

 • obwodów pomiarowych wielkości cieplno,

 • mechanicznych i elektrycznych,

 • obwodów automatycznej regulacji,

 • obwodów sterowania napędami i innymi elementami wykonawczymi,

 • układów rozliczeniowych ciepła.