MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Badania maszyn wyciągowych

W zakresie badań i pomiarów polecamy prace:
- badania i przeglądy okresowe maszyn i urządzeń, w tym półroczne, roczne i trzyletnie,
- rozruchy maszyn wyciągowych, wentylatorów, pomp lub ich podzespołów,
- badania i pomiary awaryjne, poawaryjne i odbiorcze, w szczególności analiza i usuwanie przyczyn wadliwego działania poszczególnych części maszyn wyciągowych,
- pomiary hydraulicznych układów hamulcowych:

  1. charakterystyki zewnętrzne i regulacje siłowników hydraulicznych,
  2. nastawa agregatów hydraulicznych,
  3. pomiary bicia osiowego tarcz hamulcowych,

- pomiary pneumatycznych układów hamulcowych:

  1. regulacje hamulców bębnowych,
  2. pomiary i nastawa układów regulacji ciśnienia,
  3. pomiary bicia promieniowego bieżni hamulcowych,

- badania pomontażowe, rozruchowe i odbiorcze urządzeń napędowych,
- pomiary luzów i diagnostyka połączeń przegubowych w układach hamulcowych,
- pomiary i analiza zdolności wydobywczej wyciągów szybowych, - rozruchy nowowprowadzanych elementów, podzespołów do układów napędowych,
- specjalistyczne badania maszyn elektrycznych w tym: silników napędowych maszyn wyciągowych, przetwornic, wentylatorów, pomp i sprężarek.

W zakresie analiz, obliczeń i opiniowania technicznego oferujemy:
- analizy i obliczenia układów hamulcowych maszyn wyciągowych, w szczególności:

  1. opóźnień i przyspieszeń krytycznych,
  2. elementów i nastaw hamulców,
  3. połączeń elementów przeniesień siłowych,
  4. dobór silników napędowych głównych i maszyn pomocniczych.

W zakresie wykonywania dokumentacji, analiz, opinii i orzeczeń:
- wykonywanie analiz obliczeń i analiz działania hamulców przez uprawnionych rzeczoznawców,
- wydawanie przez uprawnionych rzeczoznawców orzeczeń o nastawach hamulcowych,
- opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem zgodności z wymogami norm, przepisów, zasad i wymogów ergonomii, wykonywanie kart regulacji i określania wartości nastaw oraz parametrów elektrycznych, mechanicznych i rozruchowych napędów.