Usługi

Badania nieniszczące NDT


Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing – NDT) są to badania, dzięki którym uzyskuje się informację o stanie, własnościach i ewentualnych wadach badanej struktury czy materiału bez konieczności ingerowania w cechy użytkowe badanego obiektu. Badania NDT mają pierwszeństwo przy ocenie stanu obiektu, gdyż ich zaleta - brak fizycznej ingerencji w strukturę analizowanego przedmiotu – sprawia iż są to badania szybkie i tanie, w przeciwieństwie do tak zwanych badań niszczących. Certyfikowany personel badań nieniszczących w stopniu II spełnia wszystkie wymogi określone normą EN ISO 9712 - „Badania nieniszczące. Kwalifikacje i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne”

W oparciu o wykwalifikowaną kadrę i profesjonalne urządzenia pomiarowe oferujemy wykonywanie pomiarów i badań nieniszczących (NDT) w następującym zakresie:

Badanie wizualne (VT)
metoda ta jest podstawową i najważniejszą metodą badań nieniszczących NDT. Wykorzystywana jako badanie wstępne w połączeniu z inną metodą nieniszczącą i w swoim zakresie obejmuje 100% badanego obiektu/wyrobu. Metoda wizualna polega na ocenie stanu powierzchni badanego obiektu pod kątem wystąpienia nieciągłości lub niedoskonałości kształtu, ich sklasyfikowaniu, ocenie i akceptacja wg przedmiotowych norm, bądź odrzuceniu.

Badania magnetyczne (MT)
polegają na wzbudzaniu w badanych obiektach ferromagnetycznych pola magnetycznego i poszukiwaniu nad powierzchnią tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, powstających nad powierzchnią obiektu w miejscu występowania nieciągłości (głównie wad liniowych typu: pęknięcia, przyklejenia, itp.). Do wizualizacji pól rozproszenia wykorzystuje się proszek ferromagnetyczny, taśmę magnetyczną, sondę Halla. Metoda magnetyczna badań NDT umożliwia wykrycie nieciągłości wychodzących na powierzchnię lub podpowierzchniowych do ok. 2 mm głębokości. Zaletą tej metody jest duża szybkością i natychmiastowym wynik.

Badanie ultradźwiękowe (UT)
pozwala na określenie stanu, w jakim znajduje się cała objętość badanego elementu oraz informuje o umiejscowieniu, rozmiarze oraz ilości występujących w materiale niezgodności. Metoda ta wykorzystuje zjawiska akustyczne polegające na wykrywaniu nieciągłości przy pomocy fal ultradźwiękowych. Fala ultradźwiękowa wprowadzona jest impulsowo do badanego materiału, przy pomocy głowicy aparatu ultradźwiękowego. Ów fala rozchodząca się po danym obiekcie daje sygnał przepuszczalny lub odbity od powierzchni czy też nierówności. Po czym sygnał wraca do głowicy i przetwarzany jest w pamięci komputera połączonego z defektoskopem, informują o czasie przejścia fali i amplitudzie. Badania metodą ultradźwiękową dają lepsze efekty niż badania radiograficzne. Charakteryzują się również krótszym czasem i niższym kosztem badania.


NDT Level III
Oferujemy również nadzór nad badaniami NDT stopnia III, który zapewnia:
opracowanie procedur badawczych,
kontrolę jakości badań NDT,
opracowanie planów badań i planów jakości,
interpretację norm i przepisów,
zapewnienie wytycznych dla personelu badań nieniszczących na wszystkich stopniach kwalifikacji.

Zapewniamy rzetelność i kompletność świadczonych usług.