MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Badania urządzeń szybowych

W zakresie badań urządzeń wyciągowych, elementów maszyn i urządzeń technicznych wykonujemy usługi:
- Badań specjalistycznych lin wyciągowych,
- Diagnostyki i badań łożysk tocznych,
- Ultradźwiękowych pomiarów grubości stalowych elementów urządzeń szybowych,
- Badań spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
- Pomiar luzów układów hamulcowych maszyn wyciągowych,
- Przeglądy i pomiary luzów łożysk ślizgowych silników wyciągowych,
- Pomiar prędkości obrotowej elementów wirujących,
- Pomiar temperatury metodą dotykową,
- Osiowanie zespołów maszynowych,
- Badanie specjalistyczne zawieszeń naczyń wyciągowych i lin wyciągowych.

Pracownicy wykonujący ww. usługi posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, między innymi:
- uprawnienia rzeczoznawcy nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
- zatwierdzenia urzędów nadzoru górniczych do prowadzenia prac w ruchu zakładu górniczego,
- Certyfikaty UDT dotyczące wykonywania badań nieniszczących w zakresie:

  1. badań magnetycznych lin stalowych,
  2. badań ultradźwiękowych,
  3. badań magnetycznoproszkowych.