MIFAMA OPA CARBO

Produkty

BIURO KONSTRUKCYJNE

MIFAMA OPA CARBO wykonuje maszyny i urządzenia oraz technologie wykonania korzystając z własnego biura konstrukcyjno-technologicznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt komputerowy. Nowoczesne oprogramowanie oraz wiedza techniczno-technologiczna pozwala na konstruowanie maszyn i urządzeń dla indywidualnych potrzeb Klienta oraz kompleksowych obiektów. W 80% produkcja wyrobów i usług odbywa się według dokumentacji i technologii sporządzonych przez nasze biuro.