Usługi

Biuro Konstrukcyjno Technologiczne


MIFAMA OPA CARBO wykonuje maszyny, urządzenia, konstrukcje i technologie wykonania korzystając z własnego biura konstrukcyjno-technologicznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt komputerowy.

Nowoczesne oprogramowanie oraz wiedza techniczno-technologiczna pozwala na konstruowanie maszyn i urządzeń dla indywidualnych potrzeb Klienta oraz kompleksowych obiektów. W 80% produkcja wyrobów i usług odbywa się według dokumentacji i technologii sporządzonych przez nasze biuro.