Contact

Contact


ul. Żwirki i Wigury 4 
43-190 Mikołów


tel.: (+48) 32 738 60 53
fax: (+48) 32 738 60 98
e-mail: sekretariat@mifama-opa.pl

NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 184 000 zł
KAPITAŁ WPŁACONY: 5 184 000 zł

Sales Service Department

tel.: (+48) 32 738 60 72
tel.: (+48) 32 738 60 73

Marketing department

Sales of machines
tel.: (+48) 32 738 60 69
tel.: (+48) 32 738 60 70
tel.: (+48) 32 738 60 71
e-mail: marketing@mifama-opa.pl

Sale of cruisers
tel. (+48) 32 738 61 13
tel. (+48) 32 738 61 03
fax. (+48) 32 738 61 00
e-mail: marketing@mifama-opa.pl
e-mail: g.flaczek@mifama-opa.pl

Construction office

tel.: (+48) 32 738 60 74

Production Preparation Office

tel.: (+48) 32 738 60 68