MIFAMA OPA CARBO

Produkty

Częsci zamienne.

MIFAMA OPA CARBO jest producentem części zamiennych do wszystkich swoich produktów:
- przenośników taśmowych,
- przesiewaczy wibracyjnych,
- podajników wibracyjnych,
- kruszarek oraz pozostałych produktów.