MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Dział BHP

Dział BHP firmy MIFAMA OPA-CARBO Sp. z o.o. oferuje prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników umysłowych, fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności:
- szkolenia wstępne (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników nowo zatrudnionych,
- szkolenia wstępne (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku elektromontera na powierzchni,
- szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
- szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych,
- szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno – biurowych.

„Mifama Opa-Carbo” Sp. z o.o. uzyskała decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach o stwierdzeniu spełniania warunków do prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych.

Zapewniamy również:  Wykładowców i instruktorów z kwalifikacjami zawodowymi odpowiadającymi rodzajowi realizowanych programów szkolenia,  Warunki lokalowe wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędnym do właściwej realizacji programów szkolenia,  Nadzór, gwarantujący prawidłowość prowadzenia szkoleń,  Możliwość zabezpieczenia archiwalnego dokumentacji szkoleniowej,  Materiały pomocnicze dla słuchaczy,  Możliwość przeprowadzenia niezbędnych zajęć praktycznych we własnym zakresie lub na terenie zakładów górniczych i jednostek naukowo – badawczych.