MIFAMA OPA CARBO

Produkty

Kruszarki udarowe

KRUSZARKI UDAROWE MIFAMA

Kruszarki udarowe wirnikowe serii MIFAMA zostały zaprojektowane jako urządzenia przeznaczone do rozdrabniania surowców skalnych (skał zwięzłych, okruchowych) oraz materiałów odpadowych (gruz, żużel, cegła, szkło, ceramika) uzyskiwanych w wyniku prac rozbiórkowych lub selektywnej zbiórki i przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. Kruszarki są przystosowane do zabudowy w linii technologicznej jak i do samodzielnej pracy (zabudowa na konstrukcji wsporczej). W przypadku zabudowy w linii podawanie i odbieranie materiału odbywa się najczęściej przenośnikami taśmowymi.

Karta produktu
Pobierz PDF