Produkty

Kruszarki udarowe


Kruszarki udarowe Mifama Opa Carbo zostały zaprojektowane jako urządzenia przeznaczone do rozdrabniania surowców mineralnych (skał zwięzłych, okruchowych) oraz materiałów odpadowych (gruz, żużel, cegła, szkło, ceramika) uzyskiwanych w wyniku prac rozbiórkowych lub selektywnej zbiórki i przeznaczonych do powtórnego wykorzystania.

Zasada działania urządzeń opiera się na wykorzystaniu energii kinetycznej wirnika wprawianego w ruch obrotowy przez silnik elektryczny. Listwy udarowe wirnika uderzają w podawany materiał powodując jego rozkruszenie, a dodatkowo energia kinetyczna nadana ziarnom materiału w fazie uderzenia powoduje wtórne rozbijanie na płytach odbojowych zabudowanych na ścianie korpusu maszyny.

Prosta konstrukcja i obsługa kruszarek gwarantuje niezawodność pracy. Otwierany hydraulicznie korpus (K150R, K70R) oraz mechanicznie otwierane drzwi boczne (K30R) pozwalają na dokonywanie przeglądów i sprawną wymianę elementów ulegających naturalnemu zużyciu bez demontażu zasypu i urządzeń zasilających.

Kruszarki przystosowane są do zabudowy w linii technologicznej jak i do samodzielnej pracy (zabudowa na konstrukcji wsporczej). W przypadku zabudowy w linii podawanie i odbieranie materiału odbywa się najczęściej przenośnikami taśmowymi.

Uziarnienie przekruszonego wsadu uzależnione jest od nastaw kruszarki tj. prędkości obrotowej wirnika oraz wielkości szczelin a także od właściwości fizykochemicznych kruszonego materiału.

Karta produktu
Pobierz PDF