MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Laboratorium Miernictwa

W zakresie swojej działalności proponujemy następujące usługi:
- sprawdzanie poprawności wskazań i drobne naprawy przyrządów takich jak:
woltomierz,
amperomierz,
miernik cęgowy, watomierz,
omomierz,
mostki techniczne,
mierniki uziemień,
miernik pętli zwarcia,
miernik rezystancji izolacji.
- sprawdzanie aparatury do badani kabli (np. ABK-45),
- sprawdzanie dwubiegunowych wskaźników napięcia do 1kV (np. WN-21),
- badanie uchwytów bezpiecznikowych (np. WT-U),
- badanie przekaźników układu sterowania (np. PŻ-31, PŻ-31W,PZ-311, PZ-41, LH 86, PN-3, PS-30, EPC-2AM, PE-100, P2-7),
- sprawdzanie suwmiarek i śrub mikrometrycznych,
- sprawdzanie manometrów i wakuometrów.