Produkty

Linie technologiczne


Firma MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o. dostarcza kompletne linie technologiczne, bazując na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych. Wykonywane przez Nas projekty, zawierają pełną dokumentację wielobranżową. Zapewniamy produkcję, dostawę, montaż oraz nadzór nad uruchomieniem. Wyroby objęte są serwisem i gwarancją nawet do 60 miesięcy. Finalnie użytkownik otrzymuje sprawdzony, w pełni działający produkt, również w formule EPC tj. inwestycji pod klucz.

Większość urządzeń projektowanych jest pod indywidualne wymagania Klienta lub w oparciu o zaproponowaną przez Nas technologię. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem, popartym wieloma realizacjami w przemyśle górniczym, energetycznym, branży kruszyw, w sektorze chemicznym, spożywczym oraz przy recyklingu.

MIFAMA OPA CARBO zrealizowała w 2016r. dla ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie, wielobranżowy kontrakt na projekt oraz dostawę, montaż i uruchomienie, semimobilnego punktu przygotowania wsadu.

Linia technologiczna składała się z:

  • kosza zasypowego z kratą klasyfikacji wstępnej o napędzie hydraulicznym,

  • podajnika wibracyjnego,

  • separatora magnetycznego,

  • przesiewacza,

  • trzech przenośników międzyoperacyjnych.

Poszczególne urządzenia wyposażone były w systemy łagodnego rozruchu oraz przemienniki częstotliwości. Prezentowana linia stanowi węzeł zasypowo-klasyfikujący, przesuwany wraz z postępującą wtórną eksploatacją magazynu odpadów poflotacyjnych. Realizację w formule EPC, ukończono zgodnie z harmonogramem.

Linie technologiczne