Mifama Opa Carbo

MIFAMA OPA CARBO Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy

tel.: (+48) 32 738 60 53
fax: (+48) 32 738 60 98
e-mail: sekretariat@mifama-opa.pl

NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Nr BDO: 000013774 Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego