MIFAMA OPA CARBO

Kontakt

MIFAMA OPA CARBO Spółka z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 4 
43-190 Mikołów

tel.: (+48) 32 738 60 53
fax: (+48) 32 738 60 98
e-mail: sekretariat@mifama-opa.pl

NIP: 635-000-05-58
REGON: 271241417
Nr KRS: 0000444807
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 19 899 000 zł

Dział Obsługi Sprzedaży

tel.: (+48) 32 738 60 73
tel.: (+48) 32 738 60 65

Dział Marketingu

Sprzedaż maszyn
tel.: (+48) 32 738 60 82
tel.: (+48) 32 738 60 69
faxl.: (+48) 32 738 61 00
e-mail: marketing@mifama-opa.pl

Sprzedaż krążników
tel. (+48) 32 738 61 13
fax. (+48) 32 738 61 00
e-mail: marketing@mifama-opa.pl
e-mail: gflaczek@mifama-opa.pl

Biuro Konstrukcyjne

tel.: (+48) 32 738 60 74

Biuro Przygotowania Produkcji

tel.: (+48) 32 738 61 15

Dział Pomiarów Badań i Badań Urządzeń Elektromechanicznych

tel.: (+48) 32 738 60 72

Dział Elektryczny

tel.: (+48) 32 738 60 68

10 50.17590182311227,18.875069618225098 roadmap
"MIFAMA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Żwirki i Wigury 4
43-190 Mikołów

50.1696284999999918.89856469999995
Mifama

ul. Żwirki i Wigury 4,
43-190 Mikołów
tel. (+48) 32 738 60 53
fax (+48) 32 738 60 98

50.1696284999999918.89856469999995