MIFAMA OPA CARBO

Usługi

Prace spawalnicze

  • spawanie w osłonie mieszanki tlenowo – argonowej blach i konstrukcji stalowych wykonanych ze stali konstrukcyjnych do grubości 24mm przez spawaczy posiadających uprawnienia B2.1C wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
  • spawanie w osłonie argonu stali niskostopowych ( 3% ) metodą TIG konstrukcji klasy 1 i 2 do grubości 6,5 mm przez spawaczy posiadających uprawnienia R-2.1T wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.