Produkty

PRZENOŚNIK TAŚMOWY POWIERZCHNIOWY


Przenośniki taśmowe powierzchniowe przeznaczone są do transportu materiałów sypkich i ładunków drobnicowych, w poziomie, pod kątem pochylenia do 16° z taśmą progową pod kątem pochylenia do 60° lub taśmą kieszeniową do 90°. Przenośniki te mogą pracować jako przenośniki rewersyjne.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY POWIERZCHNIOWY
Przenośniki taśmowe konstrukcji samonośnej charakteryzują się zwartą i prostą budową, a ich nowoczesną konstrukcję cechuje duża pewność ruchowa. Walory te mają istotne znaczenie z punktu widzenia zróżnicowanych warunków, w których eksploatowane są przenośniki. Z uwagi na specyfikę układu nośno przewoźnego, z zastosowaniem płóz lub obrotowego podwozia kołowego, przenośniki taśmowe konstrukcji samonośnej nie wymagają specjalistycznych prac ani zezwoleń przy ich zabudowie. Przenośniki te mogą pracować jako przenośniki rewersyjne.

Karta produktu
Pobierz PDF