MIFAMA OPA CARBO

Produkty

PRZENOŚNIK TAŚMOWY POWIERZCHNIOWY

Przenośniki taśmowe powierzchniowe przeznaczone są do transportu materiałów sypkich i ładunków drobnicowych, w poziomie, pod kątem pochylenia do 16° z taśmą progową pod kątem pochylenia do 60° lub taśmą kieszeniową do 90°. Przenośniki te mogą pracować jako przenośniki rewersyjne.

Karta produktu
Pobierz PDF