Produkty

PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY


Przenośniki zgrzebłowe typu redler w obudowie zamkniętej produkowane w Mifama Opa Carbo przeznaczone są do poziomego lub ukośnego transportu produktów sypkich ziarnistych i drobnoziarnistych w tym m.in. ziarna zbóż, peletów i zrębków biomasy, pasz, trocin, granulatów, nawozów sztucznych itp. Przenośniki tego typu wykorzystywane są w przemyśle: energetycznym, chemicznym, spożywczym, budowlanym.

Przenośniki mogą być zainstalowane w pomieszczeniach zamkniętych lub na zewnątrz.

Przenośniki zgrzebłowe produkowane w MIFAMA OPA CARBO mają konstrukcję pyłoszczelną składającą się z segmentów.

Każdy przenośnik posiada segment początkowy (stacja początkowa - napędowa) i segment końcowy (stacja końcowa – zwrotna) oraz segment powtarzalne.

W raz z przenośnikami oferujemy szeroki asortyment urządzeń kompatybilnych:

  • leje zasypowe i zsypowe,

  • zasuwy,

  • urządzenia czyszczące.

PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY