Produkty

Przenośniki taśmowe górnicze


Produkowane przez MIFAMA OPA CARBO przenośniki taśmowe górnicze przeznaczone są do odstawy urobku w oddziałach wydobywczych jak i głównych ciągach transportowych kopalń węgla kamiennego i górnictwa skalnego. Przenośniki taśmowe PTGm i MIFAMA charakteryzują się zwartą i prostą budową, a ich nowoczesną konstrukcję, którą modyfikowano w wyniku wieloletnich doświadczeń cechuje duża pewność ruchowa. Walory te mają istotne znaczenie z punktu widzenia zróżnicowanych warunków, w których eksploatowane są przenośniki zarówno w podziemiach kopalń jak i poza nimi.

Scharakteryzować je można jako przenośniki konstrukcji lekkiej, średniej i ciężkie. Przenośniki taśmowe produkcji MIFAMA OPA CARBO przeznaczone są do przenoszenia urobku w poziomie lub pod kątem nachylenia od –14 do +16 stopni górną gałęzią taśmy formowanej na zestawach krążnikowych w nieckę i napędzanej bębnowym napędem ciernym.

 1. Przenośniki lekkie z napędami wyposażonymi w bębny napędowe o średnicy Ø400mm, szerokości taśmy: 800 ÷ 1200mm i mocach: 30 ÷ 75kW. Należą do nich:
  Przenośniki wyposażone w napęd z pojedynczą jednostką napędową np: MIFAMA 1000/1x55 - z napędem typu PTGm 800/1x75 Przenośniki wyposażone w napęd z dwiema jednostkami napędowymi, np: MIFAMA 1000/2x75
 2. Przenośniki lekkie z napędami wyposażonymi w bębny napędowe o średnicy Ø500mm, szerokości taśmy 1000 i 1200mm i mocach jednostki napędowej 90kW. Należą do nich:
  Przenośniki wyposażone w napęd z pojedynczą jednostką napędową, np: MIFAMA 1200/1x90
  Przenośniki wyposażone w napęd z dwiema jednostkami napędowymi, np:MIFAMA 1200/2x90 – z napędem typu MIFAMA 1200K/2x90 Przenośniki wyposażone w napęd z czterema jednostkami napędowymi
 3. Przenośniki lekkie z napędami wyposażonymi w bębny napędowe o średnicy Ø630mm, szerokości taśmy 1000 i 1200mm i mocach jednostki napędowej: 90 ÷ 160kW. Należą do nich:
  Przenośniki wyposażone w napęd z dwiema jednostkami napędowymi, np: MIFAMA 1000/2x132 z napędem typu MIFAMA 1000M/2x132, lub MIFAMA 1000K/2x132, lub MIFAMA 1000W/2x132
  Przenośniki wyposażone w napęd z czterema jednostkami napędowymi o mocy 90kW, np: MIFAMA 1200/4x90kW z napędem typu MIFAMA 1200M/4x90kW
 4. Przenośniki ciężkie z napędami wyposażonymi w bębny napędowe o średnicy Ø800mm, szerokości taśmy 1200 i 1400mm i mocach jednostki napędowej: 160 ÷ 500kW. Należą do nich przenośniki wyposażone w napęd z dwiema jednostkami napędowymi, np: MIFAMA 1400C/2x250kW z napędem MIFAMA 1400K/2x250kW
 5. Przenośniki ciężkie z napędami wyposażonymi w bębny napędowe o średnicy Ø1000mm, szerokości taśmy 1200 i 1400mm i mocach: 200 ÷ 500kW. Należą do nich:
  Przenośniki wyposażone w napęd z dwiema jednostkami napędowymi, np: MIFAMA 1200C/2x500kW, czy MIFAMA 1400C/2x250kW
  Przenośniki wyposażone w napęd z czterema jednostkami napędowymi, np: MIFAMA 1200C/4x250kW

W skład przenośnika taśmowego wchodzą:

 • zespół napędowy,

 • wysięgnik

 • konstrukcja nośna

 • pętlicowy zasobnik taśmy

 • stacja zwrotna

 • taśma

 • wyposażenie dodatkowe

 • wyposażenie elektryczne

  Przenośniki taśmowe górnicze

Karta produktu
Pobierz PDF