Produkty

Przenośniki taśmowe górnicze

Przenośnik taśmowy górniczy

Przenośniki znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie z konieczności mamy do czynienia z ciągłym bądź częstym procesem transportowania – materiałów ciekłych lub sypkich, pojazdów, maszyn, a nawet osób. Są szczególnie przydatne w przemyśle hutniczym oraz w górnictwie. Nasza firma oferuje przedmiotowe przenośniki budowane na bazie taśm transportujących o różnych długościach i szerokościach. Dostosowując się do potrzeb klientów, produkujemy także taśmociągi o wybranych, także nietypowych parametrach. Produkowane przez nas przenośniki taśmowe to maszyny lekkie lub o konstrukcji średniej i ciężkiej. Klasyczny przenośnik górniczy MIFAMA OPA CARBO zapewnia bezpieczny transport urobku poziomo lub pod regulowanym kątem nachylenia taśmy. Charakteryzuje się zwartą i prostą budową oraz nowoczesną konstrukcją, będącą efektem wielu lat prób i doświadczeń. To urządzenia solidne i pewne, pozwalające na płynne dostosowywanie się do różnych, często zmieniających się dynamicznie warunków panujących zarówno pod ziemią, jak i na górze kopalni.

Zastosowania górniczych przenośników taśmowych

Niezależnie od konkretnego modelu czy kąta nachylenia, każdy przenośnik taśmowy górniczy może transportować urobek (węgiel i nie tylko) pod kątem od około minus 14 do plus 16 stopni. Jego podstawowe zastosowanie to górnicze dostarczanie urobku do oddziałów wydobywczych, jak i jego transport w sieci głównych ciągów transportowych kopalń węgla kamiennego oraz górnictwa skalnego. Przenośniki pozwalają także na transport ludzi – przy zachowaniu dodatkowych norm bezpieczeństwa.

Budowa

W skład najbardziej typowego przenośnika taśmowego wchodzą: zespół napędowy (mechaniczno-elektryczny), specjalny wysięgnik i konstrukcja nośna, pętlicowy zasobnik taśmy, sama taśma, stacja zwrotna oraz (opcjonalnie) każde wyposażenie dodatkowe i elektryczne.

Zespół napędowy

Taśmy transportujące przenośnika napędzane są za pomocą układu tak zwanych motoreduktorów. Zapewniona jest przy tym możliwość sterowania ich obrotami poprzez falownik. Konkretna budowa danego zespołu napędowego, w tym ilość wałów napędowych, zależna jest od konkretnego modelu przenośnika. W napędach prostowników instalowane są zwykłe silniki elektryczne, zasilane z sieci silniki elektryczne asynchroniczne oraz silniki przystosowane do pracy z przemiennikiem częstotliwości. W przenośnikach przeznaczonych do pracy w kopalni (podziemne wyrobiska, korytarze) stosuje się przy tym wyłącznie silniki w wykonaniu ognioszczelnym, posiadające certyfikat CE (zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej ATEX). Silniki te mogą być dodatkowo chłodzone powietrzem lub cieczą. Ich napięcie zasilające dobiera się według zamówień konkretnych klientów – typowo wynosi ono od 500 do 1000 V. W przenośnikach MIFAMA stosowane są przekładnie zespołu napędowego o mocach z zakresu od 55 do 500 kW. Zależnie od wymaganej maksymalnej prędkości taśmociągu i średnicy bębna napędowego, dobiera się do nich przełożenie o wartości od 12 do 31,5.

Napęd górniczy

Przekładnie zespołu napędowego

Przekładnie te mogą być kątowo-walcowe, walcowe, planetarne lub kompaktowe wielodrożne, w wykonaniu łapowym bądź łapowo-kołnierzowym. Podobnie jak same silniki, chłodzi się je wodą lub powietrzem. W zależności od zamontowanego wału wyjściowego, można je z kolei podzielić na przekładnie z wałem pełnym, drążonym pod pierścień zaciskowy lub drążonym z wielowypustem ewolwentowym.

Zasprzęglenie zespołu napędowego

W przenośnikach produkcji MIFAMA stosujemy wyłącznie zasprzęglenia renomowanych producentów, takich jak Fena, Voith czy MOJ.

Hamulce zespołu napędowego

Przenośnik taśmowy górniczy MIFAMA wyposażony jest zawsze w hamulce szczękowe (bębnowe). Napięcie zasilania, jak i rozmiary bębnów hamulcowych, dobierane są zależnie od potrzeb klienta. Mają one średnice z zakresu od 280 do 630 mm, z odpowiednio dobranym zwalniakiem elektrohydraulicznym. Możliwe jest także zastosowanie hamulca tarczowego (tarcze o średnicach od 400 do 630 mm) z zaciskami hydraulicznymi, zasilanymi z niezależnego agregatu lub z sieci.

Wysięgnik przenośnika taśmowego

Wysięgnik przenośnika to jego element zdawczy, przenoszący i podający wszelkie ładunki masowe. To właśnie ta część urządzenia przejmuje najczęściej siłę napięcia taśmy przewijającej się przez bęben zrzutowy. Wysięgnik jest zamocowany do napędu przegubem. Jest też połączony ze stacją zdawczą bądź przesypową. Często składa się z paru segmentów, których ilość determinuje jednocześnie jego długość i pozwala na dopasowanie się do aktualnych warunków wiążących się z lokalizacją stacji i przesypu. Wysięgniki kończą się głowicą wyposażoną w bęben zrzutowy o średnicy od 425 mm do 1250 mm. Mogą być dodatkowo doposażone w elementy oczyszczające taśmę, takie jak skrobak i zgarniacz.

Ciężki wysięgnik górniczy

Konstrukcja nośna przenośnika taśmowego

Konstrukcja ta, zwana też trasą, służy do podtrzymania i prowadzenia taśmy przenośnika na krążnikach. W maszynach marki MIFAMA górna gałąź taśmy przeznaczona jest do odstawy urobku. Z kolei transport ludzi zapewnia specjalnie ukształtowana niecka. Przenośniki MIFAMA są przy tym z założenia wyposażane w najwyższej jakości i trwałości, bezpieczne krążniki naszej własnej produkcji. Dodatkowe, gumowe pierścienie zainstalowane na krążnikach, bardzo skutecznie amortyzują skutki uderzeń brył węgla spadających na taśmę, co chroni ją przed zniszczeniem.

Stacja zwrotna

Stacja zwrotna wyposażona w tak zwany kosz zasypowy stanowi tę część przenośnika, która stabilizuje pozycję bębna zwrotnego w wyrobisku i przenosi siły generowane na skutek naprężeń w taśmie. Element ten w przypadku naszych przenośników cechuje się znacznym zagęszczeniem zestawów krążnikowych. Zawarte w nich krążniki boczne nachylone są pod różnym kątem, co daje dość łagodne przejścia części taśmy z typowego kształtu płaskiego, w wymaganą w szczególnych sytuacjach formę nieckową na trasie przenośnika. Krążniki te, w celu dalszej ochrony taśmy przed uszkodzeniami, wykonuje się w formie pierścieni z płaszczem w postaci pierścieni gumowych. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu transport drobnicy nie powoduje zniszczeń taśmy przenośnika – na przykład przez zsypywany urobek górniczy. Stacja wyposażona jest ponadto w kosz zasypowy, w którego dolnej części znajdują się fartuchy gumowe łagodnie opadające na taśmę, co - po raz kolejny - zabezpiecza ładunek przed rozsypywaniem. Głowica stacji wyposażona jest typowo w bęben zwrotny o średnicy od 500 do 1000 mm. Na gałęzi dolnej taśmy znajduje się także zgarniak pługowy, który skutecznie magazynuje powstające odpady i zanieczyszczenia, chroniąc zarówno taśmę, jak i bęben.

Stacja zwrotna

Pętlicowy zasobnik taśmy

Pętlica przenośnika to cały zespół urządzeń odpowiedzialnych za właściwe napięcie taśmy. Składają się na nią między innymi pętlicowy zasobnik taśmy (służy on do gromadzenia trwałych wydłużeń taśmy przenośnika oraz jej ewentualnego nadmiaru, wynikającego ze zmian w długości przenośnika podścianowego), napinającej wciągarki (pomagającej we wstępnym napinaniu taśmy, jak również definiowaniu jej wydłużeń trwałych i wybierania nadmiaru taśmy powstającego podczas skracania przenośnika), dwudzielnego, wielowarstwowego bębna napędzanego jednym lub dwoma zespołami napędowymi, oraz nadążnej, hydraulicznej stacji napinającej (jej głównym zadaniem jest ciągłe utrzymanie napięcia w taśmie, co daje właściwe sprzężenie cierne pomiędzy bębnami napędowymi a taśmą i przenośnikiem).

Pętlica
Stacja napinająca

Taśma przenośnika

Sama taśma, choć jest podstawowym elementem przenośnika taśmowego, stanowi element prosty. Ważne jest tworzywo, z jakiego się ją wykonuje – musi być ono twarde i odporne na przykład na przebicia i pęknięcia, ale przy tym mało ścieralne. Ważna jest także sprężystość i odporność na przecięcia wzdłużne. Wszystkie te cechy taśmy muszą być przy tym zachowane także w szczególnie trudnych warunkach zewnętrznych – na przykład przy wysokiej wilgotności i temperaturze. Taśma bywa często wykonana z gumy bądź innego tworzywa sztucznego – dodatkowo wzmacniana jest stalowym drutem.

Zasada działania

Na koniec kilka słów podsumowania, czyli jak konkretnie współgrają ze sobą wszystkie wyżej wymienione elementy. Przenośnik taśmowy zasilany jest silnikiem elektrycznym. Taśma transportowa jest zapętlona i podpierana specjalnymi rolkami – krążnikami, te z kolei napędzane są za pomocą jednego lub kilku bębnów napędowych. Taśma jest napinana za pomocą opisanego powyżej układu urządzeń napinających (mogą być one różne, w zależności od konkretnego typu przenośnika). Podczas transportu materiałów mogących oblepiać taśmę, montowane są często dodatkowe elementy czyszczące (szczotki lub skrobaki). Pracę przenośnika zabezpieczają najczęściej sygnalizatory zerwania taśmy i przeciążeń, a także czujniki temperatury. Dzięki tym rozwiązaniom przenośnik górniczy może transportować ładunki masowe na wielokilometrowe odległości.

Parametry opisujące przenośniki taśmowe

Przenośniki taśmowe MIFAMA – bez względu na konkretny typ – odpowiadają wymaganiom dyrektywy ATEX. Ich główne parametry są w większości przypadków następujące:

  • szerokość taśmy: 1000 -1600 mm (taśma napinana jest odpowiednio do obciążenia przenośnika),
  • prędkość ruchu taśmy: 0,2 -6,0 m/s,
  • liczba jednostek napędowych: 1–4,
  • całkowita moc jednostek napędowych: do 2 MW,
  • wydajność: do 3000 Mg/h.

Typy przenośników taśmowych

Nasze przenośniki można podzielić na:

  • Przenośniki lekkie – z napędami wyposażonymi w bębny o średnicy 400 mm, szerokości taśmy: 800 – 1200 mm i mocach rzędu 30 – 75 kW.
  • Przenośniki lekkie z napędami wyposażonymi w bębny napędowe o średnicy 500 mm, szerokości taśmy 1000 lub 1200 mm i mocach napędu równej 90 kW.
  • Przenośniki lekkie z napędami wyposażonymi w bębny o średnicy 630 mm, szerokości taśmy 1000 lub 1200mm i mocach jednostki rzędu 90 – 160 kW.
  • Przenośniki ciężkie – z napędami wyposażonymi w bębny o średnicy 800 mm, szerokości taśmy 1200 i 1400 mm, oraz mocach jednostki napędowej zakresu 160 – 500 kW.
  • Przenośniki ciężkie, z napędami o średnicach bębnów do 1000mm, szerokości taśmy 1200 – 1400 mm i mocach z zakresu 200 – 500 kW.
Karta produktu
Pobierz PDF