MIFAMA OPA CARBO

Produkty

PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWK

Jednopokładowe przesiewacze wibracyjne typu PWK są przeznaczone do klasyfikacji kruszywa i innych materiałów o średnim i drobnym uziarnieniu.

Karta produktu
Pobierz PDF