Produkty

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE PZ

Przesiewacze służą do – jak sama nazwa wskazuje – przesiewania czegoś drobnego przez sito. Tym czymś może być piasek, ziemia, żwir czy miał węglowy. Proces ten jest niezbędny w wielu gałęziach gospodarki i przemysłu, w tym w budownictwie, inżynierii chemicznej czy przeróbce kopalin – a także w nauce (geologia, archeologia). Przesiewanie bywa konieczne także w przypadku kruszywa i fragmentów skał. W praktyce realizuje się to obecnie z pomocą dużych maszyn zasilanych z sieci, wyposażonych w układy sit o różnych rozmiarach oczek.

Przeznaczenie przesiewaczy wibracyjnych typu PZ

Klasyczne przesiewacze wibracyjne typu PZ (o tak zwanej liniowej trajektorii drgań) przeznaczone są do klasyfikacji (i segregacji) materiałów ziarnistych (takich jak węgiel, kruszywo, substancje mineralne). Separator wibracyjny dokonuje tego poprzez zastosowanie układu sit o zróżnicowanym pochyleniu. Docelowo służy zwykle do klasyfikacji wstępnej, a najczęściej stosuje się go w przypadku materiałów o znacznej sypkości. Najprościej mówiąc – przesiewacz to blok, umożliwiający otrzymanie niektórych parametrów danego materiału poprzez jego selekcję ze względu na wielkość czy sypkość.

Budowa

Urządzenia tego typu wyposażone są w dwa analogiczne napędy bezwładnościowe - mocowane w ścianach rzeszota i bezpośrednio (lub z pomocą różnego typu przejściówek) połączone z silnikiem o napędzie elektrycznym, zasilanym bezpośredni z sieci elektrycznej. Napęd silnikowy przesiewaczy stanowią silniki elektryczne połączone z wałami wibratorów poprzez sprzęgła, wałki i przekładnie pasowe. Przesiewacz wibracyjny typu PZ należy przy tym do nowej generacji wielkogabarytowych maszyn o różnym pochyleniu pokładu sitowego. W zależności od konkretnych wymagań zamawiającego, maszyna przesiewacza może być łączona za pomocą śrub wytrzymałościowych lub złączy typu HUCK-BOLT (wygodny nitowkręt). Dotyczy to także samych rzeszot. Burty sit wykonywane są najczęściej ze stali nierdzewnej, mogą posiadać dodatkowo wzmacniane nakładkami i kątownikami krawędzie. W przypadku maszyn przeznaczonych do przesiewania materiałów trudnych (np. przesiewacz do węgla) stosuje się też dodatkowe zabezpieczenia burt i belek w formie powłok gumowych i nakładek z tak zwanej stali trudnościeralnej. Wiele z parametrów złączy i obudowy, jak i same rozmiary przesiewaczy, dobiera się często indywidualnie, według wskazówek i specyficznych wymagań klienta. Wielu producentów oferuje możliwość skonstruowania maszyny według spersonalizowanych wymagań technologicznych zamawiającego. Napędy bezwładnościowe urządzeń do przesiewania to wibratory typu WB. Są one umocowane w specjalnych przerwach znajdujących się w burtach i połączone wałami sprzęgłowymi . Ilość wkładek w obciążnikach wibratorów zależy od optymalnej dla danego procesu sortowania wartości amplitudy drgań.

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE PZ

Zasada działania

W klasycznych przesiewaczach stosuje się kilka kolejnych sit o coraz mniejszych oczkach - jedno za drugim, co pozwala na lepszą separację ziaren materiału o różnych zakresach średnic – największe z nich zostają wtedy oczywiście na sitach górnych, pośrednie przechodzą przez pierwsze sita i zatrzymują się na kolejnych, a najmniejsze opadają na sam dół. W celu przyspieszenia procesu przesiewania przez sita, często też wprawia się je w ruch (wstrząsa nimi). Proces taki nazywany bywa analizą sitową. Współczesny przesiewacz typu PZ wykorzystuje tu dodatkowo metodę stopniowego, cienkowarstwowego przesiewania materiału. Na stromych odcinkach jego poszczególnych sitek stosuje się znaczne prędkości ruchu. Taka taktyka pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności procesu – przy jego dużej niezawodności i szybkości samej selekcji. Maszyny zasilane są prądem zmiennym. Silniki wprawiają w ruch wirowy przeciwbieżne masy napędów, wywołując w nim znaczne, kontrolowane siły odśrodkowe. Siły te w określonych położeniach mas mogą albo dodawać się do siebie na zasadzie superpozycji, albo wręcz przeciwnie – znosić się. Takie oscylacje sił wzbudzają okresowy ruch harmoniczny sprężyście zamocowanego sita (rzeszota). Dzięki odpowiednio skonstruowanemu zasypowi (miejscu aplikacji kruszyw i tworzyw) przesiewany materiał jest łagodnie podawany na sita przesiewające, co znacznie wydłuża ich życie. Parametry tego ruchu (prędkość, kierunek) oraz rodzaje sit sortujących dane substancje dobierane są ręcznie w zależności od wymagań materiału. Inaczej „ustawia się” więc przesiewacz kruszywa, a inaczej proces przebiegać będzie, jeśli chcemy wykorzystać nasz przesiewacz wibracyjny jako wydajny przesiewacz węgla miałkiego lub gruboziarnistego. Konkretne ustawienia w przypadku przesiewanych materiałów mogą wymagać kilku prób i doświadczenia osoby obsługującej urządzenie – dlatego też tak ważne jest wstępne szkolenie operatorów danej maszyny.

Zalety przesiewaczy wibracyjnych PZ

Nowoczesny przesiewacz przemysłowy typu PZ charakteryzuje się, jak wyżej wspomniano, dużą prędkością pracy i niezawodnością przebiegu przesiewania materiałów sypkich i ziarnistych (w porównaniu z klasycznymi urządzeniami i tej samej wielkości). Przesiewacze te charakteryzują się ponadto najnowocześniejszą dziś dostępną na naszym rynku konstrukcją. Ich parametry ruchowe i techniczne są zazwyczaj w pełni zgodne z certyfikatami i wymaganiami typowo stawianymi tego rodzaju maszynom przez odbiorców krajowych oraz zagranicznych. Dzięki modułowej budowie i zastosowaniu technologii HUCK-BOLT, przesiewacze takie można łatwo złożyć oraz zdemontować i przenieść do kolejnej lokalizacji. Umożliwia to również pracę maszyny w miejscach trudno dostępnych. Technologia nito-wkrętów wzmacnia ponadto wytrzymałość całych urządzeń – dzięki braku złączeń w formie klasycznych spawów. Ich brak znacząco zmniejsza, a nawet całkowicie eliminuje bowiem siły naprężeniowe, powstające podczas spawania. Co więcej, certyfikowany przesiewacz wibracyjny klasy PZ jest niemal na pewno produktem tworzonym we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowo-badawczymi, pod okiem kadry inżynieryjno-technicznej i wyposażonym w najnowsze rozwiązania. Mowa tu także o rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa operatorów i innych osób biorących udział w ich eksploatacji.

Istnieje możliwość skonstruowania przesiewacza według specjalnych wymagań technologicznych Klienta.

Karta produktu
Pobierz PDF