Produkty

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE WLZ


Przesiewacze wibracyjne typu WLZ „bananowy” są przeznaczone do klasyfikacji wstępnej kruszywa i innych materiałów sypkich oraz do odwadniania i spłukiwania. Wyposażone są w napędy bezwładnościowe skrzyniowe, mocowane na belce napędowej. Wirujące przeciwbieżne masy niewyważone napędów wywołują siły odśrodkowe, znoszące lub sumujące się w określonych położeniach wzbudzając ruch harmoniczny o trajektorii liniowej sprężyście podpartego rzeszota. Parametry pracy oraz rodzaje sit dobierane są w zależności od wymagań procesu technologicznego.

Przesiewacze typu WLZ należą do nowej generacji przesiewaczy wielkogabarytowych o zróżnicowanym kącie pochylenia pokładu sitowego, w którym wykorzystano zasadę cienkowarstwowego przesiewania materiału przy bardzo dużej prędkości ruchu nadawy na stromym odcinku sita. Pozwala to na znaczne zwiększenie wydajności jednostkowej i skuteczności przesiewania w stosunku do przesiewaczy o klasycznym układzie.

W zależności od wymagań zamawiającego konstrukcja przesiewacza może być łączona za pomocą śrub wytrzymałościowych lub złączy typu HUCK-BOLT.

Istnieje możliwość skonstruowania przesiewacza według specjalnych wymagań technologicznych Klienta.

Karta produktu
Pobierz PDF