MIFAMA OPA CARBO

Produkty

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE WLZ

Przesiewacze wibracyjne typu WLZ „bananowy” są przeznaczone do klasyfikacji wstępnej kruszywa i innych materiałów sypkich oraz do odwadniania i spłukiwania. Należą do nowej generacji przesiewaczy wielkogabarytowych o zróżnicowanym kącie pochylenia pokładu sitowego, w którym wykorzystano zasadę cienkowarstwowego przesiewania materiału przy bardzo dużej prędkości ruchu nadawy na stromym odcinku sita. Pozwala to na znaczne zwiększenie wydajności jednostkowej i skuteczności przesiewania w stosunku do przesiewaczy o klasycznym układzie.

Karta produktu
Pobierz PDF