Produkty

Przesyp antyudarowy


Przesyp antyudarowy produkcji MIFAMA OPA CARBO stosuje się w celu poprawy warunków pracy przenośników taśmowych w obszarze przesypów, pracujących w średnich i ciężkich warunkach eksploatacyjnych tzn. w składzie transportowanego materiału występują duże ciężkie bryły oraz odłamki z ostrymi krawędziami.

Stosowanie przesypu antyudarowego zapobiega uszkodzeniom taśmy, pochłania drgania taśmy, amortyzuje uderzenia spadającego transportowanego materiału, tłumi hałas wywołany przesypującym się urobkiem oraz zapewnia stabilną pracę przenośnika w miejscu rozładunku surowca.

W skład przesypu antyudarowego wchodzą:

  • listwy ślizgowe,

  • wsporniki listew ślizgowych,

  • amortyzowana konstrukcja wsporcza,

  • zestawy nieckowe trójkrążnikowe wraz z krążnikami pierścieniowymi.

Przesyp antyudarowy

Przesypy antyudarowe produkcji Mifama Opa Carbo produkowane są dla przenośników o szerokości taśmy: od 1000mm do 1600mm i kącie niecki od 20 stopni do 37,5 stopni.