Produkty

Separator dyskowy


Separator dyskowy przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń niemetalicznych z transportowanego przenośnikami taśmowymi materiału sypkiego (np. miał węglowy).
Zanieczyszczeń takich jak:

  • drewno,

  • beton,

  • kamienie itp.

Separator zbudowany jest jako zamknięta obudowa, wewnątrz której znajdują się ruchome elementu rusztu roboczego, wychwytującego i transportującego zanieczyszczenia na zewnątrz obudowy. Budowa rusztu separatora pozwala na jego uchylenie za pomocą mechanizmu podnoszenia ręcznego lub elektrycznego.

Separator dyskowy
Separatory zabudowuje się pod bębnami zrzutowymi przenośników a wychwytywanie i odprowadzanie zanieczyszczeń do zasobnika odbywa się w sposób ciągły.